સિકલ સેલ રોગ સાથે જીવવા માટેની ઉપયોગી ટિપ્સ

સિકલ સેલ રોગ સાથે
જીવવા માટેની ઉપયોગી ટિપ્સ

સિકલ સેલ રોગ સાથે જીવવા માટેની ઉપયોગી ટિપ્સ

નાના પગલાઓ તફાવત લાવી શકે છે

સિકલ સેલ રોગનું વ્યવસ્થાપન કરવું ભારેખમ લાગી શકે, પરંતુ નીચેની ટિપ્સ મદદરૂપ થઇ શકે છે:

ઇલાજ કરાવો
 • તમે સિકલ સેલ રોગથી પરિચિત હોય તેવા હીમેટોલોજીસ્ટ પાસે જાઓ તેવી ભલામણ કરવામાં આવે છે—તેઓ સિકલ સેલ રોગ જેવા લોહીનાં વિકારોમાં નિષ્ણાત હોય છે. જો તેવા કોઇ સુલભ ના હોય, તો તમારા પ્રાથમિક સંભાળ ડૉક્ટર સાથે નજીકથી કામ કરો
 • સિકલ સેલ રોગનું વ્યવસ્થાપન કરવા અંગે ડૉક્ટર સાથે નિયમિત વાત કરો. જ્યારે દુઃખાવો થાય ત્યારે તેનું વધારે સારી રીતે વ્યવસ્થાપન કરવામાં મદદરૂપ થાય તેવો પ્લાન તે અથવા તેણી પાસે હોઇ શકે છે
 • જ્યારે દુઃખાવાની કટોકટીઓ થાય છે, ત્યારે તાત્કાલિક તમારા ક્ટરનો સંપર્ક કરો અથવા તબીબી મદદ મેળવો—તમારે તમારી પોતાની રીતે દુઃખાવાની કટોકટીઓ સહન કરવાની જરૂર નથી
 • જો તમે તમારા એએન્ડઇ (ઇમર્જન્સી વિભાગ) પાસે જાઓ અથવા ઘર પર દુઃખાવાની કટોકટીનું વ્યવસ્થાપન કરવાનો પ્રયાસ કરો, તો તમે તમારા ડૉક્ટરને જાણ કરવાની ખાતરી કરો
તંદુરસ્ત રહો
 • બિમાર પડવાનું ટાળવા માટે તમારા હાથ ધુઓ, સુરક્ષિત રીતે તૈયાર કરેલ અને તંદુરસ્ત ખોરાક ખાઓ, અને રસી લો
 • ખુબ ગરમ અથવા ખુબ ઠંડા તાપમાનો ટાળવાનો પ્રયાસ કરો
 • જલીય રહો (દરરોજ 8 થી 10 ગ્લાસ પાણી પીઓ)
તમારી પોતાની કાળજી લો
 • યાદ રાખો કે તમે એકલા નથી—પરિવાર અને મિત્રો સિકલ સેલનાં ભાવુક અને સામાજીક પડકારોમાં મદદ કરી શકે છે
 • સહાય જૂથમાં જોડાવાનો વિચાર કરો, અને સિકલ સેલ સાથે જીવવા અંગેની ટિપ્સ શેર કરો
 • તણાવ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરો, ઘણો બધો આરામ લો, અને વ્યક્તિગત કસરતનો પ્લાન બનાવવા ડૉક્ટર સાથે કાર્ય કરો.

તમારા ડૉક્ટર સાથે સક્રિય બનો

તમને કોઇ ચિંતાઓ કે પ્રશ્નો હોય તો તેની નોંધ રાખીને વહેલાસર ડૉક્ટરની મુલાકાતો માટે તૈયારી કરો. ત્યારબાદ ડૉક્ટર સાથે વાત કરતી વખતે પ્રામાણિકતાથી બધુ બોલો.

તમારા સિકલ સેલ રોગનું વ્યવસ્થાપન કરવાની વાત આવે, ત્યારે તમારા ડૉક્ટર સાથે ખુલ્લા મનનાં અને પ્રામાણિક રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.

Mark
તમારા ડૉક્ટરને આ મુજબ કહીને વાતચીતની શરૂઆત કરવામાં મદદ મળી શકે છે:
 • દુઃખાવાની કટોકટીઓ તમારા શરીર, મન, અને સામાજીક જીવનને કેવી રીતે અસર કરે છે
 • તમે કેટલી દુઃખાવાની કટોકટીઓ અનુભવો છો

પેડિયાટ્રિકથી પુખ્ત સંભાળમાં સંક્રમણ

જો તમે સિકલ સેલ રોગ ધરાવતા બાળકનાં માતાપિતા અથવા સંભાળ લેનારા હોવ, તો પુખ્ત સંભાળમાં આઘલ વધવા માટે સંક્રમણનો પ્લાન હોવો મદદરૂપ થઇ શકે છે. ડૉક્ટરો અને અન્ય આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ સંક્રમણની પ્રક્રિયામાં મદદ કરી શકે છે.

કાર્યવાહીનો સંક્રમણ પ્લાન ભલામણો

12-13 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ અને આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ સંક્રમણનાં આયોજનની ચર્ચા શરૂ કરે છે. 14-15 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ તેઓ લઇ રહ્યા હોય તે દવાઓ અને ડોઝ વિશે શિખે છે. 16-17 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ અને આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ નવા પુખ્ત સંભાળ પ્રદાતાઓ ઓળખવાનું શરૂ કરે છે. ≥ 18 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ નવા પુખ્ત સંભાળ પ્રદાતાઓની મુલાકાત લેવાનું શરૂ કરે છે 12-13 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ અને આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ સંક્રમણનાં આયોજનની ચર્ચા શરૂ કરે છે. 14-15 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ તેઓ લઇ રહ્યા હોય તે દવાઓ અને ડોઝ વિશે શિખે છે. 16-17 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ અને આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ નવા પુખ્ત સંભાળ પ્રદાતાઓ ઓળખવાનું શરૂ કરે છે. ≥ 18 વર્ષની ઉંમર દર્દીઓ નવા પુખ્ત સંભાળ પ્રદાતાઓની મુલાકાત લેવાનું શરૂ કરે છે

સંક્રમણ અંગે તમારા બાળકનાં પીડિયાટ્રિશિયન સાથે વાત કરવાની ટિપ્સ:

 • તમામ સંબંધિત તબીબી ઇતિહાસની ચર્ચા કરો (હોસ્પિટલાઇઝેશનો, દુઃખાવાની કટોકટીઓ, ટ્રાન્સફ્યુઝનો); તમારા પ્રાથમિક ડૉક્ટરની માહિતી ઉપલબ્ધ રાખો
 • તમારા બાળકની દવાઓનાં નામો અને તે અથવા તેણી કેટલી લઇ રહી છે તે જાણકારી રાખો; તમારી સાથે એપોઇન્ટમેન્ટમાં તેઓની દવાઓ લાવો
 • તમારા બાળકને હોય તેવા કોઇપણ લક્ષણોની ચર્ચા કરો

તમને એકલતા લાગતી હોય તેવા સમયે સપોર્ટ મળવો મહત્વપૂર્ણ છે

સિકલ સેલ ધરાવતા લોકો પાસે તેઓ આધાર રાખી શકે તેવા પરિવાર અને મિત્રો હોય ત્યારે તેઓને ઓછો ભાર લાગી શકે છે. અન્ય લોકો પ્રદાન કરી શકે તે મદદને ઓછી આંકવી નહીં.

ભાવુક અને સામાજીક સપોર્ટનું નેટવર્ક બનાવવામાં તમને મદદ કરી શકે તેવી ધ્યાનમાં લેવા જેવી 3 સલાહો
 • 1. તમને ભાવુક રીતે કેવું લાગે છે અને તમે દુઃખાવાની કટોકટીઓનો કેવી રીતે સામનો કરો છો તે અંગે ડૉક્ટર સાથે વાત કરો
 • 2. તમને સિકલ સેવનાં ભાવપક અને સામાજીક પડકારોમાં મદદ કરી શકે તેવા લોકોનો સંપર્ક કરો
 • 3. સિકલ સેલ કમ્યુનિટીમાં અન્ય લોકો સાથે ઓનલાઇન જોડાણો બનાવો

વધારે સિકલ સેલ સંશોધન આ બિમારીનાં આંતરિક કારણો અને સંભવિત ઉપચારોનાં નિર્માણને વધારે સારી રીતે સમજવા તરફ દોરી ગયું છે. યાદ રાખો, તમે એકલા નથી. સિકલ સેલ રોગથી અસરગ્રસ્ત થયેલા લોકો માટે સમગ્ર વિશ્વમાં સહાય જૂથો આવેલા છે. તેમાંથી કોઇ શોધવામાં મદદની જરૂર છે? તમારા ડૉક્ટરને તે અથવા તેણી કોઇ જૂથોની જાણકારી ધરાવતા હોય તો પૂછો. તેઓ કદાચ તમને તમારા વિસ્તારમાં સંસ્થાઓ સાથે જોડી શકે છે.

મદદરૂપ સ્ત્રોતો ઉપલબ્ધ છે

હવે તમે NotAloneInSickleCell.com છોડી જઇ રહ્યા છો NotAloneInSickleCell.com

હવે તમે NotAloneInSickleCell.com વેબસાઇટ છોડી જવાનાં છો અને ત્રીજા પક્ષ દ્વારા સંચાલિત વેબસાઇટમાં દાખલ થવાનાં છો. આ ત્રીજા-પક્ષની વેબસાઇટમાં સમાયેલી માહિતી માટે નોવાર્ટિસ જવાબદાર નથી અને તેનું નિયંત્રણ કરતી નથી.